13452 kopiaWykonano prace budowlane związane z zadaniem pn. „Budowa miasteczka ruchu rowerowego w miejscowości Maniowy”, które było realizowane w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Gmina Czorsztyn w ramach powyższego projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 106 130,00 zł.

Miasteczko ruchu rowerowego powstało celem praktycznej edukacji dzieci w bezpiecznym poruszaniu się po ulicach. Umiejscowione zostało w sąsiedztwie hali sportowej w Maniowach. 

Zakres budowy obejmował wykonanie alejek rowerowych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz infrastruktury towarzyszącej ławek, koszy i oświetlenia solarnego.13453 kopia13456 kopia

Źródło: UG Czorsztyn / oprac. AO