265255908 282681123669395 2731857392733150801 n

W najbliższych dniach na rondzie Armii Krajowej przeprowadzone zostaną prace związane z przygotowaniem podbudowy oraz układaniem nawierzchni drogowej. Zakończenie tych prac pozwoli na przejście do kolejnego etapu przebudowy ronda oraz w znaczący sposób poprawi warunki drogowe aktualnie panujące w rejonie prowadzonych prac.

Układanie nawierzchni, z racji skomplikowanego procesu oraz wykorzystania specjalistycznego sprzętu, będzie wymagało od Wykonawcy zamknięcia ronda dla ruchu kołowego.

Rozpoczęcie prac nastąpi 14 grudnia 2021 roku. W tym czasie zostanie wykonana warstwa wyrównawcza, ułożona zostanie podbudowa bitumiczna oraz warstwa wiążąca na rondzie. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie tymczasowe przywracające ruch okrężny. Przywrócenie ruchu kołowego na rondzie planowane jest na 18 grudnia 2021 roku.

Dziękujemy wszystkim użytkownikom ruchu za wyrozumiałość okazaną w trakcie przebudowy ronda. Przepraszamy również za wszelkie niedogodności.

Informujemy, że celu poprawienia bezpieczeństwa oraz pomocy kierującym na czas zamknięcia ronda Armii Krajowej w rejon prowadzonych prac zostaną oddelegowane odpowiednie służby, które będą dbały o zachowanie płynności ruchu.