logo Laboratoria Przysz o ci poziom kolor 1 1639067631.png

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowania w kwocie 300 000 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Gminie Nowy Targ przyznano 890 000,00 zł. Środki pozwolą na zakup m.in. drukarki 3D wraz z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.), mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innym oprzyrządowaniem, sprzęt do nagrań - dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.) oraz stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Przyznane dla gmin środki pozwolą na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Również gminie Nowy Targ na realizację tego zadania przyznano 890 000,00 zł. Dziewiętnaście szkół podstawowych w gminie znalazło się w programie Laboratoria Przyszłości.

Źródła: UG Ochotnica Dolna i Nowy Targ / oprac. AO