265195634 320996273176223 6537296854212845145 n

Problem przeciągających się scaleń gruntów w gminie Lipnica Wielka zostanie rozwiązany. Projekt ustawy o scaleniu gruntów trafił do Marszałka Sejmu.

Postępowanie to zostało zainicjowane wnioskiem 28 października 1984 r., a formalnie wszczęto je 27 sierpnia 1987 r. Decyzja zatwierdzająca projekt planu scalania została wydana 2 września 2006 r. Po 30 latach sprawa wreszcie zostanie rozwiązana. 

„Przesłanką złożenia wniosku przez właścicieli gospodarstw rolnych była przede wszystkim występująca szachownica gruntów o niespotykanej uciążliwości, której wymiernym wyrazem była we wsi liczba 49 280 kilkuarowych odrębnych działek gruntowych (średnia powierzchnia działki ewidencyjnej wynosiła jedynie 0.09 ha). Prowadzenie działalności rolniczej w takich warunkach przestrzennych było więc niezwykle utrudnione. Ponadto stan rejestrów publicznych, dokumentujących zasięg praw poszczególnych właścicieli do ich gruntów, pochodzących z XIX wieku, był już nieprzydatny do obsługi obrotu cywilnoprawnego” - czytamy w odpowiedzi na interpelację z 2005 roku ówczesnego ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha Olejniczaka.

Przygotowana ustawa pozwoli na wyeliminowanie trwającego już od wielu lat stanu niepewności prawnej. Projekt ustawy o scaleniu gruntów trafił do Marszałka Sejmu z inicjatywy wiceministra Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki, Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera i wójta gminy Lipnica Wielka Mateusza Alojzego Lichosyta. 

Wkrótce więcej szczegółów na ten temat.