zap akcept druk 1NOWY TARG.Region Małopolski NSZZ „Solidarność” Oddział nr 6 w Nowym Targu, Burmistrz Nowego Targu, Stowarzyszenie NZS oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie połączyły siły przy organizowaniu upamiętnienia 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Program obchodów – z Mszą św., Apelem Poległych, składaniem wiązanek, otwarciem IPN-owskiej wystawy, plenerową inscenizacją historyczną, wręczeniem 32 Medali Pamiątkowych i dwoma koncertami, w tym jednym Lubelskiej Federacji Bardów – wypełni prawie cały dzień. Swoją obecność potwierdził już marszałek województwa. Spodziewany jest też przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zap akcept druk 2

Największa solidarność jest solidarnością sumień – ks. prof. Józef Tischner, Kraków – Wawel, 19.10.1980 r.

PROGRAM – NOWY TARG 12. grudnia

godz. 11.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Katarzyny z udziałem Pocztów Sztandarowych – w oprawie muzycznej Chóru „Gorce”

godz. 12.00 – Apel Poległych

godz. 12.10 – Składanie wiązanek pod obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”

 godz. 12.30 – Otwarcie na Rynku nowotarskim wystawy pt. STAN WOJENNY 1981-1983. Ekspozycja przygotowana przez IPN Oddział w Krakowie

godz. 12.40 – Inscenizacja historyczna pt. „Solidarność” nie zginie w góralskiej dziedzinie – PGRH „Błyskawica”

godz. 13.15 – Poczęstunek w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu

godz. 14.00 – Powitanie przybyłych gości – sala widowiskowa MCK

godz:14.10 – Przemówienia okolicznościowe

godz. 14.20 – Wręczenie medali i dyplomów dla zasłużonych działaczy NSZZ „Solidarność”

godz. 14.30 – Koncert Pamięci Prześladowanych w okresie Stanu Wojennego pt. „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu Studio Piosenki Septyma, Iskra, Młode Podhale, Sylaba

godz.15.45 – Przerwa kawowa (poczęstunek)

godz.16.00 – Koncert „Nie zapomnijcie tamtych dni” w wykonaniu Lubelskiej Federacji Bardów