IMG 1643

W Nowym Targu odbyły się Podhalańskie Dni Trzeźwości. Ich hasło przewodnie brzmiało „W Trosce o Trzeźwość”. Gospodarzem spotkania była Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej Polski. Wśród organizatorów znaleźli się: Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Światło Taboru”, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Polskie Stowarzyszenie „Vademecum Rodziny”, Nowotarski Klub Abstynentów „Rodzina”.

Patronat Honorowy objęli Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ, Jan Smarduch – Wójt Gminy Nowy Targ, Rafał Szkaradziński – Wójt Gminy Szaflary. Spotkanie miało trzydniowy charakter Zgodnie z programem w piątek miało miejsce spotkanie integracyjne w NKA „Rodzina”. W sobotę odbył się panel dyskusyjny z przedstawicielami Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków stowarzyszeń trzeźwościowych. Następnie Msza św. z płomiennym kazaniem ks. Henryka Paśko, a po niej otwarty miting Anonimowych Alkoholików.

IMG 1630

Dzień później na zakończenie Mszę św. koncelebrował i homilię wygłosił ks. Władysław Zązel, znany w Polsce duszpasterz trzeźwości. Istotnymi elementami były odnowienie przyrzeczeń abstynenckich i deklaracje przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Do organizatorów i uczestników spotkania swój list wystosował biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Napisał w nim:

„Wielce Szanowni
Organizatorzy i Uczestnicy
XXXV Podhalańskich Dni Trzeźwości

Kiedy 42 lata temu św. Jan Paweł II nawiedził „szczególnie piękną i bogatą w krajobrazy” nowotarską ziemię, powiedział, że jest ona „gościnnym terenem wielkiej pracy duszpasterskiej, bo nie tylko siły ciała przychodzą tu krzepić ludzie, ale też siły ducha”.

Rozpoczynając dzisiaj kolejne, już XXXV Podhalańskie Dni Trzeźwości, dajecie świadectwo prawdziwości i aktualności tych słów naszego wielkiego Rodaka. Hasłem tego spotkania jest „W trosce o trzeźwość”. Właśnie troska o trzeźwość osobistą, rodzinną, społeczną i narodową jest wielką pracą nad wzmocnieniem sił duchowych człowieka. Ta praca wymaga systematyczności, wytrwałości, ofiarności, zaangażowania i odwagi, bowiem walka z wadami narodowymi jest wyjątkowym polem bitwy z siłami ciemności, z siłami zła.

IMG 1719

Trwając w dziękczynieniu za wrześniową beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z jeszcze większym zapałem poznawajmy jego nauczanie na temat trzeźwości narodu. Przede wszystkim jednak wypełniajmy w swoim życiu jego wskazówki. Za jego przykładem pielęgnujmy cnotę trzeźwości. On sam od dzieciństwa był dobrowolnym abstynentem. Do takiej postawy zachęcał wytrwale innych. Będąc wielkim patriotą dążył do tego, aby Polska była silna dzięki wierności Bogu i Kościołowi, dzięki wytrwałej służbie Ojczyźnie i pielęgnowaniu cnót moralnych, w tym trzeźwości. Odważnie i wytrwale nauczał, że tylko przez abstynencję wielu nasz naród dojdzie do trzeźwości wszystkich swoich członków.

Umiłowani!

Podhalańskie Dni Trzeźwości to rozmowy, spotkania, dzielenie się doświadczeniami życiowymi, świadectwa działania Chrystusa w Waszym życiu. To jednak przede wszystkim modlitwa i uczestnictwo we Mszach świętych sprawowanych w Kościele pw. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Nowym Targu.

Nie mogąc uczestniczyć w nich osobiście, łączę się z Wami duchowo zapewniając o swojej pamięci modlitewnej. Proszę św. Jadwigę Andegaweńską, królową znaną z łagodności, odwagi, mądrości i troski o poddanych, aby przed Bożym tronem wspierała Wasze działania swoim wstawiennictwem.

Dziękuję Organizatorom, Przedstawicielom władz samorządowych, Duszpasterzom i wszystkim, którzy uczestniczą w tym pięknym i jakże potrzebnym wydarzeniu.

Z pasterskim błogosławieństwem.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych”

Fot. Jan Malinowski