f5POWIAT NOWOTARSKI. Zmiany przepisów ustawy i rozporządzeń wymagają dokonania regulacji wynagrodzeń. Radni powiatowi już zdecydowali, ile zarobi starosta nowotarski. Podwyższone też zostały ich diety. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza, w materiałach przygotowanych na poniedziałkową sesję, nie zawiera jeszcze kwot.

W przypadku wynagrodzenia starosty Krzysztofa Fabera podwyżkę zaakceptowały wszystkie kluby, pozytywna była też opinia komisji budżetowej. Głosowanie przebiegło prawie jednomyślnie, bez wstrzymujących się, z jednym tylko głosem „przeciw”. W powiatowym budżecie uchwalono równocześnie zmiany, pozwalające na podwyższenie diet radnych. W przypadku „szeregowego” radnego będzie to podwyżka o 1.000 zł miesięcznie, na mocy przepisów przysługuje im także wyrównanie od 1. sierpnia br. W praktyce oznacza to, że każdy radny będzie dostawał ok. 3 tysięcy, a przewodniczący komisji i zastępcy – jeszcze więcej.

P3890546

Dla starosty, który włada jednym z największych powiatów w Małopolsce, przyjęty projekt uchwały zakładał maksymalną podwyżkę, o ok. 100 procent (podczas gdy ustawa obliguje do co najmniej 80-procentowej). W efekcie niemal jednomyślnego głosowania, gospodarz powiatu, nie objęty podwyżką w minionych latach, będzie teraz zarabiał 20 tys. 460 zł brutto.

Składowe jego wynagrodzenia to:

- 10.770 zł – wynagrodzenie zasadnicze

- 3.450 zł – dodatek funkcyjny

- dodatek za wieloletnią pracę – 20 procent wynagrodzenia zasadniczego  (2.154 zł)

- dodatek specjalny 4.266.

Łącznie daje to kwotę jak wyżej. O pensji burmistrza radni będą decydowali na poniedziałkowej sesji.

Fot. Anna Szopińska