DSCN8532

29 listopada nastąpi zamknięcie lewych pasów na ul. Krakowskiej w Nowym Targu.

 Wykonawca przystąpi wkrótce do wykonywania podpór w pasie rozdziału, istniejącego dwujezdniowego odcinka DK47, ul. Krakowskiej w Nowym Targu. Są to dwa równoległe wiadukty powstające nad linią kolejową i ul. Krakowską, w ramach budowy węzła Nowy Targ Południe, nowej dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ. Lewy wiadukt będzie miał 269,8 m długości, a prawy 284,3 m długości.

By wykonać podpory w pasie rozdziału niezbędne jest zamknięcie lewych pasów jezdni na odcinku ok. 400 m. Ruch odbywał się będzie tylko prawymi pasami. Taka organizacja ruchu wprowadzona zostanie 29 listopada 2021 r. i obowiązywała będzie do końca maja 2022 r.

Zaawansowanie robót mostowych na budowanej DK47 Rdzawka Nowy Targ wynosi aktualnie 40 %.

mat. prasowy