261033728 403570814491007 992381549304218596 n

Czujnik został umieszczony przy Szkole Podstawowej na ul. Jana Pawła II i przez 2 tygodnie będzie monitorował jakość powietrza w miejscowości w ramach akcji „Małopolska bez smogu”.

 Po zakończeniu akcji Gminie zostanie przekazane sprawozdanie z pomiarów z opisanymi wynikami stanu jakości powietrza. Zostaną one udostępnione na stronie internetowej Gminy. Likwidacja smogu i poprawa jakości powietrza jest jednym z priorytetowych zadań Gminy. W tym celu prowadzone są liczne działania proekologiczne - informuje Wójt Marcin Ratułowski. W Urzędzie Gminy działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Rolą pracujących tam dwóch ekodoradców  jest informowanie mieszkańców o możliwościach uzyskania dotacji do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie.Wprowadzono też Gminny Program Dotacyjny do wymiany źródeł ogrzewania, w całości finansowany ze środków Gminy. 

Co kwartał organizowane są spotkania z mieszkańcami zachęcające do wymiany ogrzewania – do tej pory odbyły się już 2 takie spotkania. W szkołach organizowane są konkursy i akcje edukacyjne dotyczące ekologii. Wśród mieszkańców rozprowadzane są ulotki informacyjne dotyczące programów dotacyjnych - wymienia Wójt, zachęcając: Dbajmy o czyste powietrze, to czym oddychamy to nasza wspólna sprawa!
 
260406271 403570784491010 8956007165199401833 n
 
fot: Marcin Ratułowski Wójt Gminy Czarny Dunajec