Zrzut ekranu 2021 11 18 133301

System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu, obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania, czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów.

 System Rejestrów Publicznych w Turystyce składa się z:

• Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH),

• Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Rejestr CEOTiPUNPUT),

• Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (Rejestr CWOS),

• Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (Rejestr CWPG).

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, projekt pn. „Otwarte dane plus”.

Więcej informacji na stronie : https://turystyka.gov.pl