natezanie

Raport w tej sprawie przedstawiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Na DK7 od Skawy do Jabłonki, skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 957 średnio na dobę przejeżdża 11 112 pojazdów, ale już dalej do granicy państwa ruch maleje. Zmalał ruch na odcinku DK7 z Jabłonki do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne o 17% i wynosi 4 451 pojazdów średnio na dobę. Może to świadczyć o zmniejszonym ruchu międzynarodowym spowodowanym pandemią.

DK47 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 958 do granicy miasta Nowy Targ codziennie, średnio na dobę przejeżdża 18 794 pojazdów. Ruch wzrósł tu o 31% w stosunku do 2015 r. Jeszcze bardziej wzrósł ruch na Al. Tysiąclecia, do wschodniej granicy miasta Nowy Targ (DK49), bo o 42% w stosunku do 2015 r. Średnio na dobę przejeżdża przez miasto 19 832 pojazdy, podczas gdy w 2015 r. było ich 14 007. Ale rekordzistą wzrostu natężenia ruchu jest odcinek tzw. Zakopianki (DK47) od granicy Nowego Targu na południe do ul. Orkana w Szaflarach. Tu ruch wzrósł o 45% w stosunku do roku 2015 i wynosi aktualnie 22 329 pojazdów średnio na dobę. Dalej z Szaflar do Poronina (ul. Piłsudskiego) przejeżdża średnio 19 185 pojazdów czyli o 41 % więcej niż pięć lat temu. Z Poronina do Zakopanego średnio na dobę jeździ 20 945 pojazdów i tu także odnotowujemy wzrost, ale już mniejszy, bo o 17%, w stosunku do 2015 r.

DK49 z Nowego Targu do Bukowiny Tatrzańskiej jest mniej uczęszczana, ale to jednak 11 379 pojazdów średnio na dobę i wzrost obciążenia ruchem w stosunku do 2015 r. o 8%. Za to z Bukowiny Tatrzańskiej do granicy państwa w Jurgowie ruch wzrósł o 43% w ciągu ostatnich 5 lat, ale i tak jest najmniejszy na podhalańskich odcinkach dróg krajowych. Wynosi 4350 pojazdów przejeżdżających tą drogą średnio na dobę.

fot. zdjęcie poglądowe