DSC 0366

Tegoroczny sezon grzewczy jest w pełni. Niestety nadal zdarzają się osoby, które spalają odpady w domowych piecach - informuje Wójt Gminy Jabłonka i zapowiada kontrole. 

 Pracownicy Urzędu Gminy, legitymując się upoważnieniem Wójta Gminy Jabłonka, realizując obowiązki wskazane w Programie Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego i tzw. uchwały antysmogowej, prowadzą na terenie Gminy Jabłonka kontrole palenisk domowych oraz jakości paliwa służącego do ogrzania domu.

Właściciele budynków są zobowiązani do wpuszczenia na teren swojej posesji pracowników Urzędu Gminy i udostępnienia im pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie grzewcze. Kontrola odbywa się przy obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Sprawdzane będą: rodzaj stosowanego urządzenia grzewczego, materiały przygotowane do spalenia, w przypadku podejrzenia spalania odpadów możliwe jest pobranie próbki popiołu.

Podczas kontroli kontrolujący mogą robić zdjęcia i poprosić o dokumenty dotyczące kotła oraz zakupionego opału, sporządzony zostaje protokół, którego kopia zostaje przekazana kontrolowanemu - bezpośrednio podczas kontroli lub po jej zakończeniu - informuje Wójt.
na zdjęciu: gazetka szkolna SP Białka