site 3823519 960 720

Na poniedziałek i wtorek zaplanowano prace związane z wylewaniem asfaltu, właściciele stojących w pobliżu samochodów proszeni są o przeparkowanie ich.

 18.10.2021 (poniedziałek) w godz. 8:00 - 18:00 planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej na głównym odcinku ul. Długiej

19.10.2021 (wtorek) w godz. 8:00 - 18:00 planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Św. Doroty

W związku z powyższym prosi się właścicieli zaparkowanych pojazdów o ich usunięcie na czas prowadzonych robót drogowych.

Samochody można pozostawić na bezpłatnym parkingu przy os. Bereki.

mat. prasowy