8e06772772740e32f31bfad38e205bef

Ogromne korki na rondzie w Krościenku nad Dunajcem znacznie utrudniają ruch nie tylko dla turystów, ale i dla mieszkańców. Budowa nowej drogi łączącej Szczawnicę z Łąckiem rozwiązałaby problem. Gmina Ochotnica Dolna również szuka pomysłów na przebudowę infrastruktury. 

Zadanie inwestycyjne pn. „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla połączenia miejscowości Szczawnica i Jazowsko” zostało opracowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Mając na względzie poprawę dostępności drogowej oraz bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych w obszarze Pienin podjęto inicjatywę przygotowania tego zadania. 

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski zwrócił się do samorządów, na terenie których miałaby być realizowana inwestycja o partycypację w kosztach opracowania studium. Szacunkowy koszt takiego opracowania to ok. 800 tysięcy złotych, z czego 400 tysięcy złotych pochodziłoby ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, a pozostała kwota ma być pokryta z budżetów Powiatu Nowosądeckiego i Powiatu Nowotarskiego, a także gminy Łącko oraz Miasta i Gminy Szczawnica (równy udział w wysokości 100.000 zł każdy samorząd). 

W 2019 roku zostały przeprowadzone badania dot. natężenia ruchu, z których wynika, że ruch przez Ochotnicę na drodze powiatowej wzrósł pięciokrotnie. Sytuacja w ciągu ostatnich dwóch lat pogorszyła się. Przez zakorkowane rondo w Krościenku n.D., wielu kierowców wybiera alternatywny przejazd przez Ochotnicę. 

Co prawda, rok temu rondo w Krościenku n.D. zostało przebudowane na turbinowe. Dwa pasy jednak nie rozwiązały problemu. 

Starosta nowotarski Krzysztof Faber złożył wniosek o budowę chodników w Ochotnicy Dolnej i Górnej, przebudowę drogi przez Przełęcz Knurowską i pewien odcinek w Szczawnicy. Wniosek opiewa na kwotę prawie 40 mln zł.

W tym celu odbyło się spotkanie wójta gminy Ochotnica Dolna z zarządem powiatu nowotarskiego. 

- Miało ono na celu omówienie kolejnych etapów składania wniosków do programu inwestycji strategicznych, dotyczących przebudowy drogi powiatowej biegnącej przez Ochotnicę. Droga powiatowa jest niezwykle zniszczona zarówno w wyniku intensywnych opadów deszczu, jak też bardzo dużego ruchu samochodowego, który w ostatnich latach obserwujemy w Ochotnicy. W celu poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców w porozumieniu z powiatem rozpoczęliśmy projektowanie przebudowy drogi i budowy chodników. W tej chwili zabiegamy o to, aby powiat w oparciu o dokumentację aplikował do programów rządowych o środki na te tak bardzo potrzebne inwestycje - poinformował nas Tadeusz Królczyk

Docelowo musi powstać jakieś rozwiązanie, które upłynni ruch w Krościenku n.D. - Z naszej perspektywy są dwie inwestycje, które omawiamy. Jest to rondo na skrzyżowaniu drogi powiatowej i wojewódzkiej w os. Rzeka w Tylmanowej, a w tej chwili przystępujemy do potężnej inwestycji budowy mostu w os. Brzegi w Tylmanowej - zakończył włodarz.