20211008 082548

Przez najbliższy tydzień droga w Chabówce będzie frezowana – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

 W dniu 07.10 rozpoczął się remont nawierzchni drogi krajowej nr 47 w miejscowości Chabówka, km 1+254 do km 2+328 - jezdnia lewa (relacja Zakopane – Kraków), który potrwa do 15.10. 

Na czas prowadzenia prac, lewa jezdnia zostanie zawężona do 1 pasa ruchu, natomiast prace na prawym pasie wymagać będą zamknięcia łącznika drogi krajowej DK47 z drogą wojewódzką DW958.

W związku powyższym, wskazany jest objazd przez węzeł Skawa a następnie przez DK7 oraz przez Rabkę – Zdrój.

 

Szczegółowy harmonogram prac: 

JEZDNIA LEWA

  1. 07.10.21 – frezowanie – główny ciąg
  2. 08.10.21 – frezowanie – przegłębienie pasa zewnętrznego do wiaduktu + frezowanie łącznicy na Rabkę, a także układanie warstwy wiążącej
  3. 11.10.21 –  układanie warstwy ścieralnej  – pas zewnętrzny – główny ciąg
  4. 12.10.21 – układanie warstwy ścieralnej – pas wewnętrzny – główny ciąg
  5. 13 lub 14.10.21 – układanie warstwy ścieralnej – łącznica (w zależności od konieczności „przegłębień”)
  6. 14 lub 15.10.21 – likwidacja oznakowania TOR oraz prace porządkowe.

20211008 082047

mat. prasowy