mapka 09.2021

Przypominamy, że od jutra, tj. od 24 września ulica ta jest ulicą dwukierunkową. Zmianie ulegnie również organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza, Jagiellońskiej, Tytusa Chałubińskiego oraz Stanisława Witkiewicza. W związku z prowadzeniem robót w obrębie wyjazdu z ulicy Jagiellońskiej na ulicę Chramcówki oraz ulicę Tadeusza Kościuszki, ulica ta zamknięta będzie dla ruchu kołowego.

Budowa Centrum Komunikacyjnego, na które składa się budowa nowoczesnego dworca dla komunikacji dalekobieżnej i lokalnej, wielopoziomowego parkingu oraz przebudowa ronda, trwa już od ponad miesiąca. Jest to jedna z największych inwestycji realizowanych w naszym Mieście od dziesiątek lat. Jej wartość to 40 mln złotych. Z dnia na dzień widać jak powstaje nowy zarys ronda „Armii Krajowej”.


Podczas prac zachodzi potrzeba przebudowy infrastruktury niewidocznej dla użytkowników ruchu, która znajduje się pod powierzchnią drogi, takiej jak sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej, deszczowej. Są to prace bardzo czasochłonne i trudne, zwłaszcza że funkcjonowanie wyżej wymienionej infrastruktury musi być utrzymane. Ponadto trzeba pamiętać, iż zachowana jest przejezdność tego ważnego węzła komunikacyjnego, co niestety dodatkowo spowalnia prace.


Wszyscy kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na nowe oznakowanie pionowe i poziome zainstalowane w obrębie wyżej wymienionych ulic.

mat. prasowy