DSC01149 1

17 września ruszył przetarg na budowę mostu na potoku Jeleśnia, w miejscowości Chyżne, ciągu drogi krajowej nr 7. Przez środek potoku Jeleśnia przebiega granica polsko-słowacka, w związku z tym pozwolenia na jego budowę musiały wydać odpowiednie instytucje w obydwu państwach. Na mocy międzynarodowej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na granicy państwowej, odpowiedzialność za utrzymanie obiektu, w tym budowę nowego, spoczywa na Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak koszty budowy będą ponosić po połowie obydwa państwa.

Zainteresowani przetargiem wykonawcy mogą składać oferty do 13 października 2021 r.

Istniejący most graniczny jest w złym stanie technicznym. Zaobserwowano przecieki przez płytę pomostu, ubytki betonu, zarysowania konstrukcji i korozję stali zbrojeniowej. Dostosować trzeba też nośność obiektu do aktualnie obowiązujących norm.

Prace będą obejmować rozbiórkę istniejącego obiektu oraz budowę nowego mostu granicznego przez potok Jeleśnia, między miejscowościami Chyżne (woj. małopolskie) i Trstena (na terytorium Słowacji). Zaplanowano także przebudowę dojazdów do obiektu, które znajdują się w bezpośrednim jego sąsiedztwie, budowę kanalizacji deszczowej wraz urządzeniami podczyszczającymi oraz budowę kanału technologicznego. Aby poprawić bezpieczeństwo zostanie wykonany dodatkowy chodnik oraz bariery ochronne.

Kalendarium:

21 czerwca 2021 r. - wydano decyzję o pozwoleniu na budowę w Polsce

2 września 2021 r. – wydano słowackie pozwolenie na budowę

17 września 2021 r. - wszczęto postępowanie przetargowe

źródło: GDDKiK