1 foto blyski 2 0 1 0 9 0

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu dostrzegając problem demoralizacji wśród młodzieży po raz kolejny podjęli działania w walce z tym procederem. Niestety na rezultaty podjętych działań nie trzeba było długo czekać.

 10 sierpnia br. w trakcie pełnienia służby na terenie parku miejskiego funkcjonariusze ujawnili grupkę młodzieży spożywającą alkohol. Okazało się, że wszystkie wylegitymowane osoby są  nieletnie, a w ich organizmach na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono alkohol, który tego dnia spożywali. Z nastolatkami funkcjonariusze udali  się do komendy, skąd po nawiązaniu kontaktu odebrali ich  rodzice. Funkcjonariusze będą wyjaśniać kto sprzedał alkohol nieletnim albo ewentualnie zakupił go dla nich.    

Policjanci z zespołu do spraw nieletnich dokładnie przyglądają się sytuacjom, które dotyczą „pijanych” nieletnich oraz interwencji policyjnych z ich udziałem. Pomimo tego, że są to sytuacje incydentalne, to jednak się zdarzają. Funkcjonariuszom bardzo zależy na tym, aby młodzi ludzie unikali tego typu sytuacji, tym bardziej że spożywanie alkoholu przed ukończeniem 18-roku życia jest traktowane jako zjawisko demoralizacyjne, a policjanci podczas interwencji mogą przebadać takiego nieletniego i poinformować o tym jego rodziców, a jeżeli byłoby to regularne i nagminne nawet Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Policjanci przestrzegają osoby dorosłe, które namawiają nieletnich do spożywania alkoholu, częstują ich i piją razem z nimi lub nakłaniają do picia bądź go dostarczają. Za takie zachowanie kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.

Za sprzedaż alkoholu nieletnim również przewidziana jest odpowiedzialność karna. Dlatego policjanci apelują do młodzieży o rozsądek, aby trwające wakacje i przede wszystkim ostatni ich miesiąc, nie były czasem alkoholowych wpadek i sytuacji wymagających interwencji Policji, a do dorosłych o odpowiedzialność i troskę o naszą młodzież.

Źródło: KPP Nowy Targ