TIG

Tatrzańska Izba Gospodarcza informuje, że na dniach zostaną uruchomione pożyczki dla branży turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pożyczka będzie 0% oprocentowana.Projekt dedykowany mikro i małym firmom.

 Warunki przystąpienia do projektu:

 1. min. 75% spadek przychodów w okresie XII 2020 do II 2021 ( 3 – ce ) w porównaniu do analogicznego okresu XII 2019 do II 2020
 2. prowadzenie siedziby lub oddziału firmy na terenie Małopolski
 3. funkcjonowanie firmy na rynku 24 miesiące lub dłużej

 

Dla kogo:

- obiekty noclegowe

- obiekty gastronomiczne

- infrastruktura sportowo-rekreacyjna, turystyki zdrowotnej, kultury i rozrywki

- transport turystyczny

- organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne

- ekologiczne produkty

- produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłow;     

- inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów

Ile:

- do 500.000 zł, jeśli przeznaczenie obrotowe

- do 1 mln zł, jeśli przeznaczenie inwestycyjne ( tu można mieszać, może być pożyczka obrotowo-inwestycyjna, ale max., 50% czyli 500.0000 zł może być na środki  obrotowe)

MAKSYMALNY okres spłaty 84 m-cy (7 lat)

Wymagane dokumenty:

 1. Umowy najmu/dzierżawy/akt własności do lokali, w których prowadzona jest działalność
 2. Umowy spółki/statutu
 3. PIT-y za 2020, 2019 i 2018 z poświadczeniem złożenia do Urzędu Skarbowego ( także elektronicznie)
 4. Wydruki w zestawieniu miesięcznym z KPIR za 2021,  2020, 2019 lub analogicznie Rachunek Zysków i Strat
 5. Ewidencja Środków Trwałych  i tabela amortyzacji lub bilans
 6. zaświadczenie z banku lub leasingodawcy lub wydruki z bankowości elektronicznej pokazujące stan zadłużeń w

posiadanych kredytach firmowych i prywatnych, harmonogramy leasingu ( w przypadku zadłużenia )

 1. kserokopie dowodów osobistych
 2. dokumenty dotyczące inwestycji: np. oferty na zakup środków trwałych albo dokumenty budowlane jeśli inwestycja będzie dotyczyć budowy, itp.

 

W razie pytań  do dyspozycji pod nr +48 507 988 041, +48 516 186 210

mat. prasowy