P3830586POWIAT NOWOTARSKI. Oddziałowi neurologicznemu z pododdziałem udarowym w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym został przyznany najwyższy, diamentowy status międzynarodowej organizacji Angels.

Jej cel to zwiększenie liczby szpitali przystosowanych do leczenia pacjentów z udarem według najlepszych standardów. Dokonywana przez nią ocena oddziałów udarowych w całej Europie odbywa się pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Udarowego, a wsparcia związanego z wdrażaniem standardów udzielają własnie przedstawiciele Inicjatywy Angels.

P3830533

Rzecz w tym, by chory z objawami udaru mózgu jak najszybciej trafił do ośrodka, który jest w stanie zapewnić mu dostęp do pełnej diagnostyki jak i nowoczesnych metod leczenia. Ten program służy zapewnieniu pacjentowi kompleksowej opieki poudarowej. Wdrażanie przewidzianych w projekcie procedur postępowania obniża śmiertelność oraz poziom niesprawności po udarze. Ale trzeba spełnić szereg ostrych kryteriów.

P3830538

- Przede wszystkim chodzi o czas, w którym pacjent dostaje specjalistyczne leczenie udaru mózgu, proponowaną diagnostykę, opiekę logopedyczną, opiekę rehabilitacyjną i potem już dalsze postępowanie po wypisie ze szpitala - mówi lek. med. Iwona Sinkiewicz, ordynator oddziału neurologicznego. - Wszystkie te czynniki składają się na postępowanie z chorym dotkniętym udarem mózgu i kwalifikują do uzyskania takiej nagrody.

Dla pani ordynator oraz całego ofiarnego, profesjonalnego zespołu neurologii – gratulacje, wyrazy uznania i wielka wdzięczność.

Fot. Anna Szopińska