221653861 186645796834662 4468921443788417005 n

Zakopiańska policja sprawdzała stan techniczny pojazdów, w tym co wydobywa się z rur wydechowych.

We wtorek 27 lipca zakopiańska policja przeprowadziła akcję pn. „SMOG”. - Działania kontrolno-prewencyjne miały na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska np. poprzez nadmierne zadymienie z układu wydechowego - informuje asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

W trakcie akcji prewencyjnej sprawdzonych zostało 18 pojazdów, z czego w przypadku dwóch z nich zatrzymano dowody rejestracyjne z powodu złego stanu technicznego. - Kierowcy musieli odholować swoje pojazdy, gdyż zgodnie z przepisami nie mogli ich dalej użytkować - zaznacza Wieczorek.

- Policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny – przypomina obowiązujące przepisy asp. sztab. Roman Wieczorek.

Fot. Policja Zakopane

221504097 186645733501335 8123577805481966929 n

222013616 186645803501328 4034114335835922264 n

220964723 186645663501342 4378771074082475203 n