1170x470 crop 90 s oczyszczalnia

170 mln zł ma kosztować przebudowa oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest konieczna ze względu na ciągły wzrost ilości turystów.

Rosnąca z roku na rok ilość turystów odwiedzających Zakopane i okoliczne miejscowości sprawia, że niezbędna będzie modernizacja oczyszczalni ścieków.

- Zakres inwestycji zakłada rozbudowę i przebudowę dwóch oczyszczalni ścieków polegającą na przeniesieniu praktycznie całej oczyszczalni ścieków Spyrkówka na teren oczyszczalni Łęgi oprócz budynku krat, stacji przyjmowania ścieków i szlamów oraz stacji dezodoryzacji, co spowoduje zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków i zmniejszenie uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Inwestycja zakłada rozbiórkę istniejących obiektów na oczyszczalni Spyrkówka, przeniesienie farmy fotowoltaicznej i rozbudowę oczyszczalni ścieków Łęgi o nowe ciągi technologiczne dla części mechanicznej, biologicznej i osadowej – informuje Regina Korczak-Watycha z Urzędu Miasta Zakopane.

Projekt przebudowy ma być gotowy do końca 2021 roku. Środki niezbędne do realizacji inwestycji mają zostać pozyskane z funduszu inwestycyjnego „Polski Ład”. - Projekt przebudowy o wartości 170 mln złotych został zgłoszony do dofinansowania w ramach rządowego funduszu inwestycyjnego "Polski Ład" – informuje Regina Korczak-Watycha.

Fot. Urząd Miasta Zakopane