Leszek Dorula

Tylko jeden głos wstrzymujący przy pozostałych głosach za Leszek Dorula otrzymał wotum zaufania, a następnie absolutorium za wypełnienie budżetu za rok 2020.

Na trwającej sesji Rady Miasta Zakopanego, radni niemal jednogłośnie przegłosowali wotum zaufania, a następnie absolutorium za wypełnienie budżetu za 2020 roku. Od głosu wstrzymał się jedynie radny Tymoteusz Mróz, który miał wiele uwag do przedstawionego raportu o stanie miasta.

Tuż po głosowaniu burmistrz Leszek Dorula wręczył skarbnikowi miasta kwiaty. - Kwiaty w podziękowaniu złożyłem Pani Skarbnik, ale one należą się nam wszystkim. Żadna rada nie spotkała się z tym, co zaatakowało nas w marcu 2020 roku. Podjęliśmy drastyczne kroki powstrzymujące wszystkie wydatki. W Tym trudnym okresie wykorzystaliśmy środki Unijne. Nie zatrzymaliśmy najważniejszych inwestycji i pozyskaliśmy środki na kolejne zadania - mówił Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego. - Jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej. Jesteśmy nie tylko w stanie zrealizować zaplanowania zadania,ale także patrzeć optymistycznie w przyszłość - dodał.

Foto. Marcin Szkodziński / archiwum