agm3

Rozwój i pomoc z Tarczy Antykryzysowej dla branży turystycznej w Małopolsce oraz ustawowe narzędzia wsparcia osób poszukujących pracy i pracodawców - to główne tematy poruszone podczas niedawnego spotkania wiceminister Iwony Michałek oraz wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego z przedstawicielami urzędów pracy z rejonów turystycznych województwa Małopolskiego. Ale to co dzieje się na południu Polski to przykład działań Państwa w całym kraju, jeśli chodzi o tę część gospodarki.

Spotkanie, które odbyło się na początku czerwca w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu skupiło się przede wszystkim na rozwoju rynku pracy i wsparciu firm szczególnie mocno dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Podczas wspólnej dyskusji poruszono zagadnienia z zakresu uczenia się przez całe życie, edukacji transgranicznej oraz zatrudniania cudzoziemców.

Rynek pracy w Polsce został poddany ogromnej transformacji. Pandemia koronawirusa pokazała wszystkim, iż konieczne jest poszukiwanie nowych instrumentów do tego by lepiej organizować ten obszar, by wyjść naprzeciw wymaganiom przedsiębiorców i pracowników, by wspierać lokalne rynki pracy. – Zdajemy sobie sprawę ze zmian jakie nastały na rynku, dlatego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad czterema ustawami dotyczącymi między innymi wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy, reformy służb zatrudnienia jak i samego rynku pracy – informowała podczas spotkania wiceminister Iwona Michałek, która jednocześnie podziękowała pracownikom urzędów pracy za ich wysiłek i działania na rzecz rozwoju tych newralgicznych obszarów. Wiceminister Michałek wyjaśniała, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy Polska jest dzisiaj liderem, jeśli chodzi o niski poziom bezrobocia na tle całej Europy. – Stopa bezrobocia na poziomie 3,1 % pozwala nam dzisiaj ruszyć do nowych wyzwań z lepszego miejsca niż wiele innych krajów europejskich.

Wiceminister Andrzej Gut – Mostowy podkreślił, że dzięki zaangażowaniu i intensywnym działaniom wielu stron jednocześnie firmy z branży turystycznej mogą dzisiaj przystąpić do wznawiania i poszerzania swojej oferty. - Przewidujemy, że podczas wakacji obroty branży turystycznej w kraju osiągną poziom podobny jak przed pandemią. Przypominam, że turysta krajowy to około 2/3 całego rynku, 1/3 to turysta zagraniczny. Z badań przeprowadzanych w resorcie widać, że znaczna część Polaków przedłoży turystykę krajową ponad wyjazdy zagraniczne, dlatego wszystkie regiony turystyczne w Polsce mogą oczekiwać u siebie wzmożonego ruchu turystycznego. Turyści poszukują miejsc kameralnych, pragną obcowania z naturą i spokoju terenów zielonych, dlatego duże miasta będą teraz zapewne mniej frekwentowane w stosunku do Mazur, Bieszczad, Tatr czy polskiego wybrzeża. Jako branża musimy być przygotowani na te nowe preferencje. Pamiętajmy, że Tarcza branżowa pomogła wielu przedsiębiorcom przetrwać najtrudniejsze momenty ubiegłego roku, a program dedykowany rodzinom - bon turystyczny dodatkowo ma na celu wzmocnić polski rynek turystyki – mówił wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, który dodał, że rząd wraz z przedstawicielami urzędów pracy już teraz projektuje jak na przyszłość znaleźć nowe instrumenty wsparcia, w szczególności dla branży turystycznej.
W spotkaniu wziął udział także Jan Gąsienica-Walczak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który zaakcentował rolę małopolskich urzędów pracy w procesie przyznawania pomocy przedsiębiorcom w ramach wsparcia z Tarczy Antykryzysowej. – To ogromne środki - bo około 3 mld zł na samo województwo małopolskie – przyznane przez rząd, ale przeliczone, sprawdzone i pozytywnie rozpatrzone przez naszych pracowników. To środki, które wspomogły pracodawców, ale trafiły do pracowników – mówił dyrektor Gąsienica-Walczak – dzięki temu nadal mamy dzisiaj utrzymane wiele miejsc pracy. Województwo Małopolskie plasuje się na 4. miejscu w Polsce, jeśli chodzi o bezrobocie – to 5,6 % i wielkość ta maleje. W porównaniu do czasów sprzed pandemii nie jest to drastyczna zmiana – wówczas było to 5,3%.

Statystyki mówią tutaj same za siebie. W ramach Tarczy Antykryzysowej pomoc otrzymało 241 486 przedsiębiorców, 233 360 pracowników otrzymało dofinansowanie do wynagrodzeń, a 14 923 wniosków dla pracodawców na ochronę miejsc pracy zatwierdzili pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Na ochronę miejsc pracy w ramach dofinansowania do przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, tarczy dla branż przekazano łącznie 1 020 110 166 zł. Co więcej pracownicy powiatowych urzędów pracy zatwierdzili 284 401 wniosków na: dotacje dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowanie do prowadzenia działalności, na etaty dla pracowników, jednorazowe pożyczki. Dofinansowanie do wynagrodzeń lub jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikrofirm uzyskało 166 232 pracowników. Pomoc przekazana za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy zamknęła się w kwocie 1 635 101 804ezł.

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy gwarantował kolejne działania na rzecz pracowników i pracodawców, nie tylko w ramach urzędów pracy, ale także w ramach rządowych programów, które przyspieszą lub wesprą te firmy, które chcą przyjąć nowych pracowników i dostosować ich kwalifikacje do obecnych realiów rynkowych.