konkurs1

W ostatni poniedziałek maja rozstrzygnięte zostały dwa konkursy zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec. Jednym z patronów honorowych wydarzenia było Ministerstwo Klimatu i Środowiska dla którego temat bioróżnorodności, ochrona przyrody i zielony ład stale i niezmiennie są kwestiami priorytetowymi.

 Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Czarny Dunajec, Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie oraz Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu dzieci i młodzież z okolicznych szkół  mogły wykazać się kreatywnością i wiedzą z zakresu ochrony przyrody i jej bioróżnorodności w regionie. Zarówno konkurs wiedzy dedykowany uczniom klas V-VIII jak i konkurs plastyczny oceniany w trzech kategoriach wiekowych swoim patronatem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak podkreślał Edward Siarka, wiceminister środowiska - edukacja oraz angażowanie młodego pokolenia w tematy ekologii i przyrody jest naszą przyszłością. - Niestety świadomość naszego społeczeństwa nadal jest stosunkowo niska, dlatego ważnym jest by zaczynając nawet od takich prozaicznych rzeczy jak domowa segregacja i wynoszenie śmieci uczyć dzieci właściwych postaw. Mówmy o tym jaki jest los odpadów, miejmy świadomość jak dalej można je przetworzyć, że nie wszystko od razu jest produktem-odpadem straconym, że można to nadal w pewien sposób wykorzystać w gospodarce, z korzyścią dla naszego środowiska. W taki sposób, od najmłodszych lat możemy budować świadomość ekologiczną najmłodszego pokolenia.  

Minister Siarka zwrócił także uwagę na to, że we właściwy sposób powinniśmy korzystać z dobra, które zostało nam przekazane przez naszych ojców, tak by z dumą móc je oddać kolejnym pokoleniom w niepogorszonym stanie.  - Mówiąc szeroko i głośno o stanie naszej przyrody, o polskich lasach, czyli o tym co jest przedmiotem naszej szczególnej troski walczymy o ich zdrowe, zróżnicowane, odporność na zdarzenia klimatyczne takie jak susze czy powodzie, na zdarzenia takie jak choroby czy gradacje szkodników i innych mikroorganizmów. Pamiętajmy,  że dbałość o lasy  to dbałość o miejsca, które produkują tlen i w coraz większym stopniu pochłaniają szkodliwy dla nas CO2.

Warto podkreślić, iż Ministerstwo Klimatu i Środowiska na szeroką skalę współpracuje z Lasami Państwowymi, które kładą ogromny nacisk na przebudowę drzewostanu.                      - Przebudowa drzewostanu jest kluczowa i często nie do końca rozumiana przez społeczeństwo – tłumaczył Edward Siarka. - To konieczność udokumentowana i udowodniona naukowo. Nasze drzewostany po II wojnie światowej często były nastawione na szybki wzrost, podejmowane decyzje nie zawsze były dobrze przemyślane – w tej chwili np. w drzewostanach świerkowych mamy 60 proc. sosny, która obok plusów ma sporo minusów, a wśród tych drugich brak odporności na okresy trudne klimatycznie. Staramy się by drzewostany, o ile warunki glebowe na to pozwalają wzbogacać w bardziej odporne drzewa liściaste, dotyczy to także naszych południowych regionów. Przypomnę jeszcze, że Lasy Państwowe rocznie sadzą ponad 500 mln drzewek. Dzięki takim akcjom z roku na rok zwiększamy bioróżnorodność naszych lasów.

konkurs3

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dokumentach strategicznych wyraźnie wskazuje kierunek działań zmierzający do zwiększania lesistość Polski. - Od czasu II wojny światowej lesistość naszego kraju zwiększyła się z 21 proc. do 30 proc. powierzchni, a docelowo planujemy w najbliższym czasie zwiększyć ją do 33 proc.. Obok tego wszystkiego pamiętajmy, że wraz z lasami poprawiamy bilans zapotrzebowania na wodę. To jeden z elementów polityki Lasów Państwowych. – Będziemy kontynuować duży program retencji by zatrzymywać jak najwięcej wody w lasach, która później pozwala przetrwać nam okresy bezdeszczowe gdy tej wody zaczyna faktycznie brakować.