nowe połączenie drogowe 1 Kopiowanie 1

Zakończyły się prace przy budowie drogi gminnej wraz z kładką pieszo - jezdną na potoku Mały Rogoźnik w miejscowości Skrzypne i Maruszyna. 

Gmina Szaflary na ten cel pozyskała środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania wyniosła 797 314,00 zł, natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 169 056,27 zł.
Zakres robót obejmował m.in.:
- budowę drogi gminnej o podstawowej szerokości 3,50 m wraz z mijankami o szerokości 5,00 m,
- przebudowę skrzyżowania drogi gminnej i drogi powiatowej 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko (ul. Św. Jadwigi Królowej),
- budowę poboczy,
- budowę kładki pieszo – jezdnej o szerokości 5,70 m i łącznej długości ustroju nośnego 13,60 m,
- budowę zabezpieczeń kładki za pomocą narzutu kamiennego,
- rozbudowę odwodnienia drogowego,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- montaż barier i oznakowania pionowego.
Celem realizacji projektu była poprawa warunków komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych oraz zapewnienie spójności dróg publicznych. Jest to pierwszy etap działań łączący Maruszynę i Skrzypne. W niedalekiej przyszłości planowane jest wykonanie drogi asfaltowej na całej jej długości.

Wykonawcą robót było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ.

Tekst i zdjęcia: Natalia Romasz