398 19528

Policjanci nowotarskiej drogówki prowadzili llokalne działania pn. „Piesi”. Działania ukierunkowane były na wykroczenia popełniane przez osoby piesze oraz nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych, w szczególności na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy na chodnikach, czy w rejonie przejść dla pieszych.

Podczas działań policjanci zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez osoby piesze oraz wykroczenia popełniane przez kierujących w stosunku do pieszych, w szczególności na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy na chodnikach, czy w rejonie przejść dla pieszych. 11 pieszych przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. 22 kierowców nieprawidłowo zaparkowało swoje samochody, a jeden nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Cztery samochody pozostawione były na chodniku, za znakiem informującym o odholowaniu pojazdu. Trzy zostały odholowane na parking strzeżony na koszt właściciela, a w jednym przypadku ustała przyczyna holowania – kierowca sam przestawił pojazd w miejsce do tego wyznaczone przed przyjazdem holownika.

Takie działania nowotarskiej drogówki będą odbywały się cyklicznie, głównie w trosce o bezpieczeństwo pieszych, ale również w związku z wpływającymi zgłoszeniami o popełnianych wykroczeniach związanych z nieprawidłowym parkowaniem na terenie miasta. Przypominamy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, ale musi odbywać się zgodnie z przepisami i przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Apelujemy o poruszanie się zgodnie z przepisami i pozostawianie pojazdów na parkingach lub miejscach do tego wyznaczonych.

KPP Nowy Targ