179446533 1825992567575094 7665241058451572245 n

Ksiądz Ludwik urodził się 2 kwietnia 1939 r, a święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 roku. W czerwcu 1985 roku rozpoczął posługę w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Dzianiszu, gdzie był proboszczem przez 19 lat do roku 2004, a następnie pozostał w niej jako rezydent.

UG Kościelisko:

Przez cały okres posługi bliscy mu byli parafianie, dbał o kościół i jego otoczenie.
W okresie pełnienia funkcji proboszcza przez księdza Ludwika dokończono budowę kaplicy cmentarnej i salki katechetycznej, przeprowadzono prace przy pokryciu gontem kościoła, wybudowano ogrodzenie i parking, wyłożono kostkę wokół świątyni i na chodnikach na cmentarzu, wykonano nowe schody do kościoła. W nawie kościoła powieszono duże obrazy Pana Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny, a do prezbiterium wykonano ołtarz soborowy, ambonkę i krzesła.

Żegnamy dziś postać ważną dla Dzianisza i całej naszej społeczności.
Pokój Jego Duszy [*]
Importa (wprowadzenie) ciała zmarłego ks. kanonika Ludwika Wąchala do kościoła w Dzianiszu będzie miała miejsce w piątek 30 kwietnia o godz. 14.50. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 1 maja.

źródło: UG Kościelisko