IMG 20210410 131024

Prace przy remoncie drogi DW969 trwają już kilka lat. Dla użytkowników trasy uciążliwy jest most w Dębnie, na którym ruch wahadłowy trwa od 2019 roku.

 

Remont drogi DW969 według początkowych założeń miał zakończyć się we wrześniu 2018 roku. Droga ta łączy Nowy Targ ze Starym Sączem, ruch jest na niej spory, szczególnie w sezonie.

 W trakcie remontu 13 km drogi założono przebudowę aż 15 skrzyżowań DW 969 z drogami bocznymi, 7 z nich miało zyskać dodatkowy pas ruchu, pozostałe 8 zostać zmodernizowanych. W projekcie znalazły się też przejścia dla pieszych z azylami bezpieczeństwa, oświetlenie i chodniki przy zatokach autobusowych. Niestety końca robót nie widać. Droga jest rozkopana, w niektórych miejscach ruch nie odbywa się płynnie, tworzą się przez to korki. Widać to dokładnie na przykładzie wspomnianego mostu.

Okoliczni mieszkańcy podkreślają, że jest to dla nich spore utrudnienie – wydłuża się czas przejazdu, nie jest też bezpiecznie. Pobocza wydzielono dla ruchu rowerowego, jednak część użytkowników nie korzysta z nich, jadąc głównym pasem. Brakuje też kładki rowerowej, by cykliści bezkolizyjnie mogli przeprawić się na drugą stronę – często nie mogą znaleźć wyjazdu. Zniecierpliwieni kierowcy ruszają na czerwonym świetle, dodając gazu, by zdążyć przejechać.

W całej sytuacji najbardziej cierpią właśnie mieszkańcy – wszak to oni są głównymi użytkownikami tej drogi. Zaczęli remont. Zalali nowy asfalt na moście. Otworzyli ścieżkę rowerową. I zamknęli most.. – skarżą się.

Z pewnością na poprawę sytuacji nie wpływa fakt, że z ruchem samochodowym mieszają się cykliści.

Problemem jest faktycznie ruch rowerowy. Rowerzyści nie stosują się do przepisów. Przechodzą na skróty, przez barierki, jadą bokiem kiedy jest czerwone światło. Jesienią doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. Jedni prowadzą rowery, drudzy na nich jadą. Samowolka – mówi nam jedna z mieszkanek.

Zarówno organizacja, jak i stan mostu pozostawiają wiele do życzenia. Dlaczego remont ciągnie się tak długo? Według informacji z 2017 roku o inwestycjach Zarządu Dróg Wojewódzkich projekt „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz” miał kosztować 27 366 360,00 PLN i zakończyć się 29.05.2020 r. Tak się jednak nie stało. O wyjaśnienie pytamy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Jaki jest powód przedłużania remontu?

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie cały czas na bieżąco monitoruję stan techniczny istniejącego obiektu mostowego. W razie konieczności na istniejącym obiekcie, wykonywane były prace mające na celu zachowanie bezpieczeństwa przejazdu dla uczestników ruchu do czasu budowy i oddania do użytkowania nowego obiektu.

Realizacja prac związana z budową mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969, wiążę się z dużymi nakładami finansowymi na które Województwo starało się pozyskać dofinansowanie.

Szacowany koszt realizacji całego zadania wynosi 46 400 000,00 zł.

W chwili obecnej ciągle trwają starania ZDW o pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających rozstrzygnięcie przetargu na dokończenie rozbudowy DW 969 – tłumaczy nam Piotr Franaszek, Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej.

W międzyczasie remont stanął w miejscu. Czy ma to związek z wykonawcą? Jakie były powody przerwania prac?

Umowa z dotychczasowym wykonawcą została wypowiedziana z uwagi na niewywiązywanie się przez niego z jej zapisów.

Obecnie pojawił się nowy przetarg na wykonanie inwestycji. Czy został wyłoniony nowy wykonawca?

Otwarcie ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969, nastąpiło  w dniu 1 kwietnia 2021 r. W postępowaniu złożono piętnaście ofert.

Na chwilę obecną prowadzone są czynności związane z oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz prowadzone jest badanie i ocena ofert.

Jaki termin oddania do użytkowania mostu i drogi (zakończenia robót) ustalono?

Termin określony przez Zamawiającego w jakim Wykonawca winien zakończyć prace, to 28 kwietnia 2023 r.

Wykonawca mógł w ofercie zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia, jednakże skrócenie tego terminu w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego mogło wynosić maksymalnie 30 dni, tj. termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż do dnia 29.03.2023 r.

 

Co na to mieszkańcy?

Za 2 lata jest nadzieja, że będziemy jeździć po nowym moście. O ile wykonawca się wyrobi w terminie i nie będą przesuwać terminu zakończenia prac.  Ciekawe jak przez ten czas będzie rozwiązany ruch? Mówią, że przez Szlembark. To chyba największe szaleństwo jakie można było by wymyślić. Tam latem dwa auta osobowe się nie mogą minąć, a w zimie katastrofa. Więc czeka nas obłęd związany z przedostaniem się np. z Maniów do Dębna. A tylko współczuć tym, którzy codziennie dojeżdżają do pracy do Nowego Targu. Będzie powtórka z tego co działo się kiedy remontowali most w Łopusznej. Most zastępczy byłby jedynym sposobem dzięki któremu można uniknąć koszmaru drogowego na najbliższe kilka lat.

 

Jak wygląda obecnie ruch w okolicy mostu widać na załączonym materiale.