2021 03 26 Parkingi ul Strazyska1309

Urzędnicy i zakopiańscy radni kontrolują nowo powstały parking u wlotu doliny pod względem legalności. Miejscowi mówią, że w sezonie turystycznym ciężko tu o wolne miejsce do zaparkowania. Czy parking zostanie zlikwidowany?

Do zakopiańskich radnych trafił donos w formie listu otwartego podpisanego przez młodzież z Podhala oraz dalszych zakątków Polski. Młodzież informuje o nowym parkingu, który powstał na łące w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego u wlotu do Doliny Strążyskiej.

List zatytułowany „Petycja do władz miasta Zakopane, nie dla tatrzańskiego parku parkingowego przy wejściu do Doliny Strążyskiej” trafiła do komisji skarg, wniosków i zażaleń rady miasta. Sprawie zaczęli przyglądać się nie tylko miejscy radni, ale także urzędnicy. - Wydział mienia i nadzoru właścicielskiego: nielegalny zjazd na posesję, wydział podatków i opłat: nielegalne prowadzenie działalności gospodarczej, wydział planowania przestrzennego: nielegalnie postawiony obiekt, biuro miejskiego konserwatora zabytków: teren objęty ochroną jako otulina Tatrzańskiego Parku Narodowego, wydział transportu i drogownictwa: ustawienie znaku „parking” przez właściciela nieruchomości – wymienia wydziału Urzędu Miasta Zakopane oraz sposób postrzegania parkingu Marcin Sęk, przewodniczący komisji.

Lustracja nowego parkingu oraz działań przedsiębiorcy, który rozpoczął taką działalność, to tylko początek działań, jakie podjęto w tej sprawie. Radni wystąpili również z pismem do burmistrza miasta, aby podjąć działania uniemożliwiające kierowcom zjazd z drogi na tereny zielone, które latem zamieniają się w parkingi. - Komisja wnioskowała do burmistrza o podjęcie działań uniemożliwiających nielegalne zjazdy z ul. Strążyskiej poprzez rozważenie możliwości ustawienia słupków, lub barier po obu stronach ul. Strążyskiej, gdyby stawianie samochodów było nadal kontynuowane – zaznaczał na ostatniej sesji Rady Miasta Marcin Sęk.

Parkingi, które powstały u wylotu Doliny Strążyskiej zlokalizowane są głównie na prywatnych posesjach przy budynkach mieszkalnych i usługowych. Powstały także parkingi na terenach zielonych. Mieszkańcy ul. Strążyskiej zgodnie twierdzą, że ta ilość miejsc postojowych jest nadal zbyt mała w porównaniu do zapotrzebowania, jakie jest w wakacje.

fot. Marcin Szkodziński

2021 03 26 Parkingi ul Strazyska1276

2021 03 26 Parkingi ul Strazyska1300