miastont

Rozstrzygnięte zostały konkursy o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego wojewódzka komisja zarekomendowała środki finansowe dla miast i gmin na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Nowy Targ otrzyma w ramach II naboru 2 350 000 zł dla zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu oraz zagospodarowanie jego otoczenia”. To kolejne środki, które udało się pozyskać na realizacje tej inwestycji. W marcu 2021 r Miasto również otrzymało 8 000 000 zł w ramach środków przeznaczonych dla Samorządów Górskich. Otrzymane dofinansowanie w maksymalnej wysokości (8 mln zł) możliwe było dzięki bardzo wysokiej średniej rocznej kwocie przeznaczonej na inwestycje w latach 2016-2020, która wyniosła 23 059 230 zł i która była jedynym kryterium oceny złożonych wniosków. Te same kryteria oceny sprawiły, że miasto w 2020 r. otrzymało w ramach Funduszy Inwestycji Lokalnych również 7 988 242 zł, w tym kwota 7.373.523 zł przeznaczona na MOK.

Inwestycja polegająca na przebudowie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu otrzymała również dofinansowanie w kwocie 6 000 000 zł ze środków Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania przez Miasto Nowy Targ dla tej inwestycji to 23 723 523 zł. Całkowity koszt realizowanej inwestycji to 34 680 000 zł (brutto). Koszt netto po odliczeniu podatku VAT to 28 195 000 zł. Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych będzie zatem na poziomie 84%.

W budżecie miasta na 2021 r. zaplanowano kredyt w kwocie do 26 mln zł, w tym m.in. na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury. Dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa możliwe będzie obniżenie zaplanowanego długu oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych.

Oczekujemy na rozstrzygnięcia następnych konkursów, do których zostały przygotowane i złożone przez pracowników Urzędu Miasta aplikacje, a które umożliwią uruchomienie następnych zadań oczekiwanych przez Mieszkańców. Inwestycje publiczne, które są realizowane przy wsparciu rządowym wpływają na złagodzenie skutków kryzysu, jaki spowodowała pandemia koronawirusa. Dzięki dużej aktywności inwestycyjnej nasze miasto nadal się rozwija, przyciąga inwestorów i jest wybierane przez osiedlających się nowych mieszkańców jako dobre miejsce do życia.

mat. prasowy