strefakt5NOWY TARG. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta burmistrz Grzegorz Watycha poinformował o podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych".

P3770244

Ta inicjatywa, która ma wpłynąć na poprawienie  koniunktury, da też drugie życie opustoszałemu i w dużej mierze zdegradowanemu obszarowi byłego kombinatu - uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wysokość tego dofinansowania to prawie 7 mln 300 tys. zł.  Całkowita wartość projektu wynosi ponad 14 mln zł.

Fot. Anna Szopińska