Airly 25022021

460% normy PM 2,5 w mieście i 568% w Waksmundzie.

Mimo ustępujących mrozów, kotłownie w Nowym Targu oraz okolicznych miejscowościach działają pełną parą. Niestety jakość spalanego opału, a także rzeczy, które nie powinny się znaleźć w paleniskach spowodowały, że powietrze w powiecie nowotarskim jest bardzo złe.

Mierniki w centrum Nowego Targu wskazały 460% normy dla pyłów PM 2,5 oraz 248% dla pyłów PM 10.

Nieznacznie lepsza sytuacja jest w Ludźmierzu. Tu stacja pomiarowa wskazała 428% dla pyłów PM 2,5 oraz 248% dla pyłów PM 10.

Najgorsza sytuacja jest jak zwykle w Waksmundzie. Tu stacja pomiarowa wskazała 568% dla pyłów PM 2,5 oraz 334% dla pyłów PM 10.

Znacznie lepsza sytuacja jest w Rabce, gdzie ilość pyłów PM 10 wynosi 96% normy, a w Zakopanem 160%.

fot. źródło: Airly