euroregion1

W siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w związku z pandemią COVID-19 obostrzeń, uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie polsko-słowackich mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach czwartego naboru wniosków.

Mikroprojekty będą realizowane w projektach parasolowych pt. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zarządzanych przez Związek Euroregion „Tatry“ w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim.

Wybrane do realizacji transgraniczne przedsięwzięcia dotyczą ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju edukacji transgranicznej. Umożliwią one m.in. remont zabytkowych kapliczek, powstanie kolejnych odcinków tras rowerowych, transgraniczne szkolenia dla ratowników górskich, medyków i sportowców. Na ten cel przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 790 tys. euro.

euroregion2

Pan Michał Stawarski, Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” podpisał umowy o dofinansowanie mikroprojektów m.in. z przedstawicielami Gminy Nowy Targ, Gminy Czarny Dunajec, Gminy Szczawnica, Stowarzyszenia Podhalańska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu oraz Gminy Lipnica Wielka.