IMG 20200327 135312 scaledPOWIAT NOWOTARSKI. Cztery inwestycje drogowe w obszarze powiatu nowotarskiego udało się zrealizować w 2020 roku dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 Ponad 3 miliony kosztowała rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w Spytkowicach i Rabie. W ramach tego zadania powstały: chodnik po obu stronach jezdni, ściek przy krawężnikach oraz kanalizacja wraz z wykonaniem przepustów.  Została też poszerzona jezdnia, wykonano przebudowę zjazdów i ogrodzeń, położono nową nawierzchnię, zamontowano bariery ochronne. Powstały również  zatoka autobusowa oraz przejścia dla pieszych. Na realizację tego zadania Powiat Nowotarski otrzymał bez mała 1,3 miliona zł dofinansowania.

Na drodze powiatowej nr 1665K w Skawie wybudowany został chodnik lewostronny, przebudowano zjazdy indywidualne zarówno po lewej jak i prawej stronie, powstała kanalizacja deszczowa, a droga jest poszerzona. Zlikwidowany został przepust drogowy, rów jest umocniony.  Prawie 5-milionowy koszt w całości pokrył Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.  

Najdroższą inwestycją była rozbudowa drogi powiatowej w Podwilku na terenie gminy Jabłonka i w Podsarniu na terenie gminy Raba Wyżna. Wartość inwestycji wyniosła prawie 6, 2 miliona, a zł wykonane została m.in.: budowa jezdni, budowa lewostronnego i prawostronnego pobocza, budowa prawostronnego chodnika; budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów indywidualnych lewostronnych i prawostronnych, przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowa ścieku przykrawężnikowego na całej długości projektowanego chodnika, budowa ciągu korytek betonowych przy prawej krawędzi jezdni. Zadanie obejmowało także: umocnienie skarpy przy lewej krawędzi jezdni, rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania (tj. nawierzchni jezdni i zjazdów, przepustów), budowę muru oporowego oraz przebudowę, budowę i remont elementów zagospodarowania (tj. przepustów, małego mostu, rowów). Powiat Nowotarski otrzymał dofinansowanie w kwocie prawie 1 miliona zł.

Udało się także zbudować chodnik i poszerzyć jezdnię drogi powiatowej łączącej Łapsze Wyżne  z Jurgowem. Łączny koszt inwestycji sięga 1 miliona zł. Prace objęły również utwardzenie pobocza, przebudowane zostały zjazdy indywidualne, zbudowano kanalizację deszczową i korytka betonowe. Powiat pozyskał na ten cel prawie 250 tys. zł.

Informacja Starostwa Powiatowego, opr. asz

Fot. Powiatowy zarząd Dróg w Nowym Targu

Rabka - Skawa - Naprawa w trakcie realizacji