2021 01 15 Konferencja Konferedacji i Bosaka6037

Posłowie pod Wielką Krokwią przedstawili projekt uchwały, który ma umożliwić funkcjonowanie przedsiębiorstw. Posłowie domagają się także zakazu karania przedsiębiorców nieprzyznawaniem dotacji rządowych za złamanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

W samo południe pod Wielką Krokwią w Zakopanem posłowie Konfederacji zorganizowali konferencję prasową, na której wyrazili swoje poparcie dla Góralskiego Veta i otwarcia firm z branży turystycznej, które zdaniem posłów konfederacji są zamknięte niezgodnie z prawem.

- Zamknięcie konkretnych branż nie ma wpływu na ilość zachorowań. Oczekujemy natychmiastowego otwarcia – mówił Krzystof Bosak, Poseł na Sejm.

Przygotowany projekt opiera się na pięciu założeniach:

  1. Zniesienia wszystkich obostrzeń dla branż,
  2. Zniesienie kar administarcyjnych nakładanych na przedsiębiorców,
  3. Zniesienie przepisów pozwalających cofać pomoc publiczną dotychczas udzieloną za łamanie tych bezprawnych obostrzeń
  4. Zniesienie obowiązku zwrotu środków z Państwowego Funduszu Rozwoju
  5. Zniesienie możliwości odmawiania z pomocy na podstawie tego, czy ktoś korzysta z konstytucyjnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej czy nie.