2021 01 14 Konferencja samorzadow Gorskich5914

Przedstawiciele górskich gmin apelują o otwarcie turystyki i zapewniają, że zima może być bezpieczna.

Burmistrzowie i wójtowie z górskich terenów ponownie apelują do rządu o umożliwienie pracy przedsiębiorcom z branży turystycznej. Samorządowcy chcą, aby otwarcie hoteli i restauracji odbyło się w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Samorządowcy wskazują także na znikomą pomoc od strony rządu w stosunku co do zamkniętych firm i ich właścicieli, w których narasta frustracja.

Całość konferencji: