2020 11 17 Wojskowy Śmigłowiec1797

Wypadek taternicki i turystyczny. W akcjach ratunkowych pomaga wojskowy śmigłowiec.

Niedzielę w górach ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozpoczęli od udzielenia pomocy w rejonie Kasprowego Wierchu.

Trwają także dwie akcje ratunkowe, w których ratownicy wspomagają się wojskowym śmigłowcem. - Jedna w rejonie Kotla Kościelcowego, gdzie doszło do wypadku taternickiego. Z kolei w rejonie Rysów wydarzył się wypadek turystyczny – informuje ratownik TOPR.