AF 22789 II 74 Stefan Zwoliński 1922 2 lekki 1

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego było zakładane i od samego początku prowadzone przez wielkich miłośników Tatr i nauki. Wielu z nich, zapewne za namową samego doktora Chałubińskiego, odwiedzało Tatry i angażowało się w ich poznanie.

 Efektem ich badań były nie tylko publikacje, ale również kolekcje przyrodnicze, które nierzadko powstawały z myślą o przyszłym Muzeum. W 1889 roku udało się stworzyć tę instytucję, która po dziś dzień wspiera odkrywców i miłośników Tatr.

Celem projektu jestprzedstawienie wybranych sylwetek naukowców przyrodników, którzy odkrywali dla nas Tatry. Dzięki darmowym szkoleniom, warsztatom oraz wykładom on-line chcemy przypomnieć ich dokonania. Pragniemy też aby ich nazwiska oraz historie ich życia stały się szeroko znane. W tym celu wydaliśmy też broszurę, która będzie rozdawana uczestnikom naszych spotkań.Nasze działania kierujemy zarówno do najmłodszych jak i osób zainteresowanych obszarem Tatr i Podhala, dla przewodników górskich czy nauczycieli. Wszystkie z wymienionych działań są prowadzone w trybie zdalnym. Dokładniejsze informacje na temat projektu są dostępne na stroniewww.muzeumtatrzanskie.pl oraz FB Muzeum Tatrzańskiego im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Mimo że powyżej wspomniani odkrywcy i poszukiwacze dawno już przeminęli, to ich odkrycia i przygody po dziś dzień zachwycają. Niektórzy z nich posiadali lekkie pióro i pozostawili po sobie liczne książki i publikacje naukowe, natomiast inni pozostawali coś innego - przez lata kompletowane kolekcje przyrodnicze. Zbiory te w większości możemy podziwiać po dziś dzień, dzięki istnieniu Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego. Instytucji, która nie tylko gromadzi materiał badawczy dla przyszłych pokoleń, ale również od zawsze wspiera wybitnych naukowców i miłośników przyrody. Warto też zaznaczyć, że większość z przytoczonych w tej broszurze przyrodników to nie tylko pasjonaci i naukowcy, ale też patrioci, nierzadko czynnie walczący o swój kraj i region. To ludzie bezkompromisowi, pracowici i odważni. Którzy realizowali motto patrona Muzeum Tatrzańskiego, Tytusa Chałubińskiego „A wszakże jest obowiązkiem znać płody swojej ziemi i dać je poznać drugim”.

Projekt pod Tytułem „Poszukiwacze Tatrzańskich Skarbów” finansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu Patriotyzm Jutra.

 Przemysław Bolechowski