17 188607

W miniony weekend funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki SG w Krakowie - Balicach wezwani zostali do podjęcia interwencji na pokładzie samolotu z Norwegii. 40-letni obywatel RP nie stosował się do poleceń obsługi statku powietrznego.

 Według relacji załogi, zachowanie pasażera stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów.  Mężczyzna był nie tylko agresywny i wulgarny, ale dodatkowo odmówił wypełnienia Karty Lokalizacji Pasażera i sprzeciwiał się opuszczeniu pokładu samolotu. Polak, nie chciał wykonywać poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej, ani też opuścić zajmowanego miejsca. W związku z tym użyte zostały środki przymusu bezpośredniego, a pasażer wyprowadzony z samolotu w kajdankach. Za swoje zachowanie ukarany został mandatem karnym z ustawy prawo lotnicze.

Obowiązek wprowadzenia na pokładach samolotów Kart Lokalizacji Pasażera wynika bezpośrednio z zapisów par. 7 ust. 8 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Treść formularza wynika z kolei z załącznika nr 9 „Międzynarodowe Normy i Zalecane Metody Postępowania”,  będącego wykonaniem art. 37 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35 poz. 212, z późn. zm.).

Dane zawarte w tym standardowym międzynarodowym formularzu, wprowadzanym w związku z zagrożeniem epidemią (obecnie koronawirusa), umożliwiają szybkie dotarcie do wszystkich pasażerów samolotu, jeśli doszło do narażenia podróżnych na chorobę zakaźną.

Justyna DROŻDŻ
Starszy Specjalista
Referatu Prasowego
Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej