unnamed

 

W imieniu izb gospodarczych - Tatrzańskiej, Nowotarskiej, Sądeckiej i Szczyrkowskiej wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów, wyrażając poparcie dla postulatów samorządów gmin w sprawie zasad funkcjonowania branży turystycznej w okresie ferii zimowych w 2021 roku.

 Mamy poczucie odpowiedzialności i solidarności społecznej, rozumiemy przesłanki podejmowanych decyzji w trosce o zdrowie i życie obywateli, ale czujemy się też odpowiedzialni za funkcjonowanie i kondycję małych i większych firm, które w obecnej sytuacji walczą o przetrwanie - argumentują w liście. W ich opinii rozwiązania proponowane przez gminy dają szansę na uratowanie przedsiębiorstw przed poważnym kryzysem ekonomicznym, przy jednoczesnym poprawieniu bezpieczeństwa przyjeżdżających turystów oraz mieszkańców. Dają też lokalnej społeczności nadzieję na zachowanie środków do życia.

PISMO do PREZESA RADY MINISTRÓW

fot: TIG