gawaeł

Pochodził z Wieprza, ale od czerwca 2010 roku pełnił posługę w  parafii św. Wojciecha w Zaskalu.

Był też kapelanem Domu Pomocy Społecznej „Smrek”. W 1987 rok przyjął święcenia kapłańskie.