session 05 300x167

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Nowym Targu wydała zarządzenie o częściowym zawieszeniu zajęć w skutek zagrożenie epidemiologicznego.  

Zarządzenie dotyczy grupy „Biedronki”, do której uczęszczają dzieci 4-5 letnie.

W dniach 28 września – 2 października zajęcia w tej grupie będą organizowane z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.