66fcea473b10ff5825769126066c3160

Wartość inwestycji zrealizowanej przez Gminę Bukowina Tatrzańska to 1 762 376,22 zł.

 Na wykonanie zadania gminie udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 643 846,00 zł. Prace polegały na robotach przygotowawczych, robotach mostowych, budowie drogi wewnętrznej wraz z dojazdami, zabezpieczeniu kanalizacji sanitarnej, budowie kanalizacji deszczowej, zabezpieczeniu sieci energetycznej, przebudowie sieci teletechnicznej, robotach wykończeniowych i towarzyszących, przebudowie drogi wewnętrznej wzdłuż potoku oraz przebudowie ogrodzeń.

Więcej zdjęć z realizacji: https://ugbukowinatatrzanska.pl/mieszkaniec/mieszkancy/ogloszenia/gminne-realizacje/881.html

źródło: UG Bukowina Tatrzańska