mostekpyzowk2 1

O moście nad torami kolejowymi w Pyzówce ostatnio jest głośno z powodu zniszczonych kilkukrotnie ograniczników wysokości. Problem istnieje jednak od dawna.

Ograniczniki przeszkadzają samochodom dostawczym czy rolnikom zwożącym siana, problem z przejechaniem mają też samochody osobowe z rowerami na dachu. Skrajnię postawiono, gdyż kierowcy nie respektowali znaku o zakazie wjazdu dla samochodów ważących więcej niż półtorej tony. Kierowcy skarżą się, że znaki informujące o ograniczeniu postawione są za blisko mostu, co sprawia, że w jego pobliżu kierujący szukają miejsca do zawrotek, co z kolei powoduje korki. Mostek łączy Pyzówkę z Sieniawią i Klikuszową. Wąska droga prowadząca przez spokojną miejscowość nie jest przygotowana na wzmożony ruch, jaki występuje tu od jakiegoś czasu. Prowadzi tędy alternatywna dla Zakopianki trasa, co sprawia, że samochodów jest dużo więcej. Sytuacja staje się uciążliwa dla mieszkańców, bezpieczeństwa nie poprawia brak chodnika. Gmina od dawna alarmuje władze powiatowe o opłakanym stanie wiaduktu, jednak nie przynosi to żadnych skutków. Sam wiadukt należy do PKP, który remontu nie planuje, zaś za stan mostku w sensie nawierzchni odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg.

mostekpyzowk2 2

Rozwiązanie problemu to zadanie, na które Gmina nie może sobie pozwolić z własnych środków, a notabene jest to obowiązek powiatu. Mimo wielu apeli mieszkańcy nie doczekali się żadnego działania, poza postawieniem znaków.

Z tego względu sołtysi wsi Pyzówka, Sieniawa, Klikuszowa, Lasku i Morawczyny skierowali do starostwa list otwarty, prosząc o spotkanie i ustalenie konkretnego rozwiązania problemu.

Poniżej treść listu

W związku z drastycznie pogarszającą się sytuacją komunikacją w ciągu drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz –Pyzówka oraz numer 1662K Raba Wyżna-Klikuszowa, w imieniu mieszkańców Pyzówki, Klikuszowej, Sieniawy zwracamy się do Pana Starosty z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania w sprawie rozwiązań komunikacyjnych na przedmiotowych drogach przy udziale wójtów gminy Nowy Targ, Raby Wyżnej oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

Na propozycję Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, o których mogliśmy jedynie dowiedzieć się z lokalnych portali informacyjnych (nikt z nami nie rozmawia), społeczność ww miejscowości stanowczo się sprzeciwia. Nie chcemy mostu o zwiększonej dopuszczanej masie całkowitej do 7,5 t. bez wcześniej wybudowanych chodników przy drodze powiatowej, progów zwalniających czy bezpiecznych przejść. Proponowane rozwiązania pragniemy przedstawić na spotkaniu.

Obecnie droga przez Pyzówkę, Sieniawę, Klikuszową staje się bardziej obciążona niż sama „Zakopianka”. Jeszce w 2019 r. przez Pyzówkę przejeżdżało ok. 1000 samochodów na godzinę w okresie urlopowym, a obecnie to natężenie wzrosło niemal dwukrotnie. Zimą problem przejazdu przez nasze miejscowości jest jeszcze bardziej uciążliwy, a dojazd do własnych domostw utrudniony.  Dla mieszkańców taki stan rzeczy to koszmar.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich podróżujących, turystów, mieszkańców, a w szczególności, aby ustrzec się przed grożącą katastrofą wiaduktu w Pyzówce, należy podjąć stanowcze i zdecydowane działania. 

Z uwagi na fakt iż problem komunikacyjny na ww drogach jest od wielu lat nierozwiązany, a plany jego załatwienia bliżej nieokreślone, w sytuacji kiedy wzrosło realne zagrożenie dla poruszających się przez wiadukt, apelujemy do pana starosty o pilne spotkanie. 

Podpisani: 

sołtys wsi Sieniawa Tadeusz Chlebek, sołtys wsi Klikuszowa Czesława Fic, sołtys wsi Pyzówka Wiesław Parzygnat, sołtys wsi Morawczyna Piotr Łabuda, sołtys wsi Lasek Józef Skotnicki.