119735372 3598473526864173 2363523197189446709 o

Gmina rozpoczyna sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka, dla sołectw Murzasichle, Małe Ciche, Ząb, Bustryk oraz dla fragmentu sołectwa Nowe Bystre.

Wnioski do planów i prognozy zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy Poronin w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2020 r. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.poronin.pl lub w Urzędzie Gminy Poronin, pok. 23.

źródło: Gmina Poronin