0004 3

Na prawym brzegu Dunajca w Krościenku nad Dunajcem w pobliżu pola namiotowego trwają prace budowlane mające na celu umocnienie 120 mb. brzegów Dunajca.

Co roku podczas powodzi nurt rzeki zabrał częściowo brzeg rzeki a przede wszystkim było to niebezpieczeństwo dla osób korzystających z pola namiotowego. Wykonane prace powinny zminimalizować ryzyko dalszego obrywania się brzegu- zaznacza Wójt Gminy

Zadanie jest finansowane w ramach usuwania skutków powodzi, a inwestorem są Wody Polskie.

Źródło: UG Krościenko