17 185151

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy niepożądanych na terytorium Polski.

37-letni mężczyzna został zatrzymany w powiecie myślenickim po informacji wojewody, do którego cudzoziemiec złożył wniosek o pobyt czasowy. Jak się okazało, mężczyzna miał na swoim koncie wyrok sądu z 2019 r. za organizowanie innym osobom przekraczania granicy RP wbrew przepisom. Cudzoziemiec nie uiścił orzeczonej przez sąd kary, przez co został wpisany do wykazu osób niepożądanych na terytorium Polski.

Natomiast 33-letniego mężczyznę zatrzymano w powiecie nowotarskim. Cudzoziemiec posiadał wyrok sądu za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Ukrainiec również był osobą niepożądaną na terytorium Polski.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem każdemu z cudzoziemców wydał decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski. Ponadto mężczyźni nie wjadą do strefy Schengen przez kolejne trzy lata.