6229387

Informacje o zakażeniu wśród praconików pojawiały się już 14 września, jednak do tej pory władze szkoły nie otrzymały decyzji o zdalnym nauczaniu oraz kwarantannie. W związku z tym podjęli własne kroki dla zapewnienia bezpieczeńśtwa uczniom i pracownikom.

 Kontakt z Sanepidem jest utrudniony. Dyrekcja szkoły informowała o wykonaniu 22 rozmów telefonicznych w tej sprawie. Komunikat, który został opublikowany na stronie Urzędu Miasta w Zakopanem przedstawia punkt widzenia szkoły:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem zdecydowała o odwołaniu zajęć w dniach 15 i 16 września 2020.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Opiekunowie.
 
Uprzejmie informuję, że Dyrekcja szkoły wraz z pracownikami, również jak Państwo przez cały dzień do późnych godzin wieczornych czekała na wydanie opinii przez PSSE w Zakopanem dotyczącej nauczania w szkole. Przez cały dzień byliśmy w stałym kontakcie z Sanepidem, Organem Prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 

Niestety informacje spływające z Sanepidu były niejednoznaczne. Po wykonaniu 22 rozmów telefonicznych dalej czekaliśmy na decyzję. 

Na chwilę obecną wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, informujące nas , że "nie jest w stanie wydać decyzji o objęciu kwarantanną, ani wydać opinii zmiany trybu nauczania" w naszej szkole.

W obecnej sytuacji po przeanalizowaniu informacji, którymi na tą chwilę dysponujemy, mając na uwadze dobro uczniów oraz nauczycieli i pracowników, chcąc uniknąć zagrożenia epidemicznego, oraz czekając na podjęcie ostatecznej decyzji przez PSSE wykorzystujemy przysługujące szkołom podstawowym 2 dni z puli tzw." dni dyrektorskich" po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
 
Oznacza to, że w dniach 15 i 16 września w szkole nie będzie organizowanych zajęć dydaktycznych.  Informujemy,że w tych dniach zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. W tej niezmiernie wyjątkowej sytuacji zwracamy się z prośbą o rozważenie potrzeby przyprowadzenia dzieci do szkoły.
 
W tych dniach nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna.
 
W dalszym ciągu będziemy monitować do Sanepidu o wydanie jednoznacznej decyzji w sprawie sytuacji zagrożenia epidemicznego w szkole.
 
Prosimy Państwa o śledzenie informacji, pojawiających się w dzienniku elektronicznym.
 
Z wyrazami szacunku
Monika Karpiel oraz Irena Gach- dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem.
 
 
Czekamy na dalszy rozwój sprawy.