ttr plakat 11

 

Tatra Road Race jest najtrudniejszym wyścigiem szosowym dla amatorów. Przedstawiamy trasy wyścigów oraz wykaz utrudnień w ruchu.

 Informacja o utrudnieniach w ruchu w związku z wyścigiem kolarskim Tatra Road Race w dniu 12.09.2020

Od godz. 10:00-10:40 będą następowały STARTY poszczególnych wyścigów z Hotelu AMW Rewita w Kościelisku przy ulicy Nędzy-Kubińca 101Zawodnicy skręcają w LEWO w kierunku Kościeliska w ul.Nędzy- Kubińca, a następnie w PRAWO w ul.Salamandra, po pokonaniu podjazdu zawodnicy jadą PROSTO w kierunku Dzianisza i skręcają w PRAWO w Słodyczki w kierunku Nowego Bystrego, jadąc drogą w dół skręcają w lewo w KULE i tam po pokonaniu podjazdu skręcają w prawo w drogę rowerową. Na tym odcinku w godz. 9:45-11:00 będzie wstrzymanie ruchu.
Prosimy nie korzystać w tych godzinach ze skrótu Nowe Bystre-Słodyczki!!!

DROGA ROWEROWA DUTKÓWKA,  będzie całkowicie zamknięta dla ruchu w godz. 10:00-16:00, zawodnicy będą jechać nią na powrocie na METĘ, która jest zlokalizowana na wysokości skrzyżowania Dutkówki z Kulami.
W związku z wzmożonym ruchem kolarzy w godz.10:00-16:00 prosimy o niekorzystanie z drogi Ciche-Ratułów przez Zoki, w godz. 10:15-11:15 odcinek zjazdowy do Cichego będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Po 11:15 mieszkańcy Zoków będą mogli dojechać od strony Cichego bez utrudnień, natomiast nie będzie można dojechać do Ratułowa, będzie możliwy dojazd od Ratułowa w kierunku Zoków
Zawodnicy przejadą przez Ciche, do ronda w Miętustwie i dalej w kierunku Czarnego Dunajca, gdzie skręcają na DROGĘ ROWEROWĄ przez Wierch Domański do Starego Bystrego.

DROGA ROWEROWA WIERCH DOMAŃSKI - STARE BYSTRE będzie całkowicie zamknięta dla ruchu w godz. 10:30-12:00
Ze Starego Bystrego zawodnicy jadą w kierunku Maruszyny podjazdem przez Sołtystwo, w związku z tym będą chwilowe utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej przez Stare Bystre w godz. 10:30-12:00
Następnie zawodnicy jadą przez Maruszynę skręcają w ul.Gancarze i dalej prosto koło cmentarza jadą w kierunku Czerwiennego-BUDZ. Na tym odcinku ruch będzie możliwy tylko w kierunku jazdy zawodników. Zawodnicy ten odcinek pokonają 3 razy. Utrudnienia w ruchu potrwają tutaj od godz. 11:00-14:30
Następnie zawodnicy jadą w kierunku Bachledowki i po skręcie w lewo na szczycie wracają do drogi powiatowej w kierunku Bustryku. Na tym odcinku będzie zlokalizowany bufet dla zawodników, ruch możliwy tylko zgodnie z kierunkiem jazdy wyścigu. Utrudnienia w ruchu na tym odcinku będą w godz. 11:00-15:00
Zwodnicy pod dojechaniu do Bustryku zależnie od dystansu wyścigu jadą w prawo lub w lewo. Dłuższy wyścig jedzie w kierunku Sierockiego, gdzie zawodnicy skręcają w zjazd przez Skrzypne , a na dole skręcają w prawo i zaraz ponownie w prawo w kierunku Pitoniówki. Na tym odcinku będzie możliwy ruch tylko zgodnie z kierunkiem jazdy wyścigu, jedynie na dolnym odcinku drogi powiatowej będzie odbywał się ruch dwukierunkowy z wstrzymaniem na przejazd zawodników. Utrudnienia w ruchu będą tutaj występowały w godz.11:30-14:30
Następnie z Pitoniówki zawodnicy jadą drogą powiatową w dół w kierunku Szaflar, a następnie w lewo w ul. Orkana, na tym odcinku będą występowały wstrzymania ruchu na czas przejazdu grup zawodników w godz.11:30-14:30

Z Szaflar zawodnicy jadą do Maruszyny, gdzie koło Kościoła skręcają w prawo i zaraz w lewo w ul. Pod Górą, na ul. Pod Górą ruch będzie możliwy tylko zgodnie z kierunkiem wyścigu. Utrudnienia w ruchu na tym odcinku będą występowały w godz. 11:45-14:30 po skręcie w lewo w ul. Osiedle Bukowa zawodnicy wjeżdżają na kolejną rundę i dalej tak samo dwukrotnie aż do rozjazdu w BustrykuBUSTRYK, od skrętu w kierunku METY zawodnicy jadą przez Ząb, skręcają w prawo w drogę powiatową w dół w kierunku Nowego Bystrego, dalej do Ratułowa, gdzie skręcają w lewo na ostatni podjazd przez Mulice koło Szkoły, Zoki i w lewo na Dutkówkę do mety, która jest zlokalizowana na końcu Drogi Rowerowej przy ul. KULE. Na odcinku drogi powiatowej Ząb- Ratułów utrudnienia będą występowały w godz. 11:45-15:30

źródło: http://tatraroadrace.com